Spelregels

1.Algemeen
De Balkumse Kwis omvat een x-aantal opdrachten. Van 18.00 uur tot 18.30 uur kunnen de teamcaptains het vragenboekje ophalen in Den Durpsherd. Neem hiervoor de definitieve bevestiging van je inschrijving (met inschrijfnummer) mee!
Om uiterlijk 23.00 uur moet per team één origineel vragenboekje, met de pagina’s in juiste volgorde, daar weer ingeleverd zijn. Lever je het boekje te laat in, dan heeft dat consequenties voor je team!

Voor de gehele avond geldt: lees de vragen goed, denk goed na over het antwoord dat je geeft, veiligheid voorop en vooral: LACHEN, GIEREN, BRULLEN! Maak er een gezellige avond van!

 

2. Het vragenboekje
De teamcaptain ontvangt een aantal exemplaren van het vragenboekje. Slechts één exemplaar moet ingeleverd worden, de rest mag je houden. Zorg er voor dat alle antwoorden in het juiste vragenboekje ingevuld worden.

Het boekje is zodanig “gebonden” dat je het gemakkelijk uit elkaar kunt halen. Dat kan nuttig zijn voor het kopiëren of het verdelen van de vragen over de teamleden. Let op dat je het originele boekje op de juiste manier samenstelt voordat je het inlevert!

Schrijf duidelijk, bij voorkeur in blokletters en op de daarvoor bestemde plaats. Als het antwoord niet duidelijk of leesbaar is, kunnen geen punten worden toegekend. Doorkrassen en een antwoord opnieuw invullen is per definitie fout.

Mochten er tegenstrijdigheden opgemerkt worden, bijvoorbeeld op deze website en in het vragenboekje, dan zijn de instructies in het vragenboekje leidend.

 

3.De vragen

3.1 De buitenvragen (indien er sprake is van een buitenopdracht)
Voor deze vragen moet je op pad in Balkum en/of Mirroi. Het kan zijn dat de organisatie moet besluiten om een deel van deze vragen te schrappen, bijvoorbeeld bij zéér slecht weer of gevaarlijke situaties. Mocht dit het geval zijn, dan zal dit bij aanvang van de kwis bekend worden gemaakt.

Veiligheid voorop! De organisatie raadt aan om de route met twee teamleden af te leggen die niet onder invloed zijn van alcohol of drugs. Laat de auto liever staan en pak de fiets. Let goed op en houd rekening met elkaar. Het kan handig zijn om een zaklamp mee te nemen.

Daarnaast stelt de organisatie het zeer op prijs als buurtbewoners met rust gelaten worden. Bel niet onnodig aan of klop niet op ramen en deuren als hier niet om wordt gevraagd.

3.2 De thuisvragen
Voor deze vragen hoef je niet per se het huis uit en mag je alle hulpmiddelen gebruiken die je je maar kunt bedenken. Naast het internet mag je ook personen bellen om aan je antwoord te komen,  maar het is niet de bedoeling om contact op te nemen met andere deelnemende teams. Of: het zou niet verstandig zijn! De organisatie vertrouwt hierin helemaal op jullie sportiviteit.

3.3 De geheime opdracht
Zoals de naam het al zegt… tot op de avond zelf zal de locatie en de aard van de opdracht één van de beter bewaarde geheimen uit Balkum en Mirroi zijn. Ieder team mag één afgevaardigde kiezen om deel te nemen aan deze opdracht. 

3.4 De foto opdracht
Op de kwisavond zelf moet ieder team een groepsfoto maken en deze voor een bepaald tijdstip digitaal aanleveren via het opgegeven e-mailadres van de 1e contactpersoon/ de teamcaptain. Specifieke informatie over deze opdracht staat in het vragenboekje, lees deze goed!

Buiten dat er voor deze opdracht punten te verdienen zijn, wordt de beste foto beloond met een prijs! Bekendmaking en prijsuitreiking vindt op de feestavond plaats.

 

4. Bereikbaarheid
De organisatie gaat er van uit dat de teams de gehele kwisavond bereikbaar zijn via het opgegeven e-mailadres bij inschrijving. Dit is het e-mailadres van de 1e contactpersoon/ de teamcaptain.

Communicatie via dit e-mailadres is nodig om een wijziging, of bijvoorbeeld het schrappen van een vraag, door te geven. Daarnaast dient bijvoorbeeld de groepsfoto via dit e-mailadres verstuurd te worden.
Wijkt het e-mailadres tijdens de kwisavond af van wat is opgegeven? Geef deze wijziging dan vóór 15 december door aan de organisatie (via info@balkumsekwis.nl). Doe je dit niet, dan heeft dit consequenties voor het toekennen van punten voor je team.