Reglement

1. Algemeen

1.1 Daar waar naar de website wordt verwezen, wordt www.balkumsekwis.nl bedoeld.

1.2 Dit reglement is van toepassing op alle deelnemers.

1.3 Daar waar Berlicum/Balkum staat wordt Berlicum/Balkum en Middelrode/Mirroi bedoeld.

1.4 De organisatie van De Balkumse Kwis valt onder Stichting Den Durpsherd, van Sociaal Cultureel Centrum Den Durpsherd, Kerkwijk 61, 5258 KB Berlicum.

1.5 Elk jaar wordt een nieuwe Kwis opgesteld, met aangepaste én nieuwe regels. Deze worden tot op de dag van de Kwis-avond toegevoegd en/of gewijzigd op de website. Lees daarom het reglement en de spelregels elk jaar opnieuw goed door.

2. Teams

2.1 Deelname aan De Balkumse Kwis kan met teams van minimaal 6 personen. Er is geen maximum gesteld op het aantal leden binnen een team.

2.2 Elk team kent één van de teamleden toe als 1e contactpersoon/teamcaptain voor de organisatie. Deze 1e contactpersoon is woonachtig in Berlicum.

2.3 Een team is gerechtigd tot deelname indien hun 1e contactpersoon/teamcaptain een schriftelijke- of digitale bevestiging van inschrijving met inschrijfnummer heeft ontvangen. Deze wordt automatisch verzonden via e-mail na inschrijving op de website van Den Durpsherd. Een uitgeprinte mail van de inschrijving (met inschrijf/teamnummer) dient bij het ophalen van het vragenboekje te worden ingeleverd.

2.4 De organisatie voert communicatie met een team via het opgegeven e-mailadres. Dit is het e-mailadres van de 1e contactpersoon/teamcaptain. Wordt tijdens de kwisavond een ander e-mailadres gebruikt, geef dit dan uiterlijk 2 weken vóór de kwisavond door via info@balkumsekwis.nl.

2.5 De werkplek van een team tijdens de kwisavond bevindt zich op één adres in Berlicum. Alle teamleden worden geacht vanuit deze werkplek aan De Balkumse Kwis deel te nemen.

3. Inschrijven

3.1 Een team kan zich uitsluitend aanmelden door het invullen en versturen van het inschrijfformulier op de website van Den Durpsherd en door tijdig het inschrijfgeld te voldoen. De betaling geschiedt door middel van iDeal, tegelijkertijd met het invullen van het formulier. Het inschrijfgeld is € 25,00 per team.

3.2 De inschrijvingstermijn wordt gecommuniceerd via de homepage en via onze social media kanalen.

3.3 Elk team dient een teamnaam op te geven. Na aanmelding via de website van Den Durpsherd en na sluiting van de inschrijfperiode, ontvangt de contactpersoon een e-mail waarin de teamnaam wordt opgevraagd. Indien meerdere teams (nagenoeg) dezelfde naam opgeven zal de organisatie dit terugmelden aan het laatst aangemelde team, zodat zij alsnog een andere naam kunnen opgeven.

3.4 Elk team dient een goed doel op te geven waaraan 70% van hun mogelijk gewonnen prijs geschonken zal worden. De organisatie geeft een akkoord voor het goede doel. De overige 30% van het prijzengeld is vrij te besteden. Na aanmelding via de website van Den Durpsherd en na sluiting van de inschrijfperiode, ontvangt de contactpersoon een e-mail waarin het goede doel wordt opgevraagd.

3.5 De inschrijving is definitief als de 1e contactpersoon na betaling een inschrijfnummer voor het team heeft ontvangen. Het inschrijfnummer staat in de bevestigingsmail van Den Durpsherd.

4. Deelnemen

4.1 De organisatie stelt elke editie een nieuw vragenboekje op waarin alle vragen en opdrachten voor De Balkumse Kwis zijn opgenomen. Ieder team ontvangt hiervan een aantal exemplaren, waarvan er slechts één ingeleverd mag worden.

4.2 De 1e contactpersoon/ teamcaptain is verantwoordelijk voor het tijdig ophalen en inleveren van het vragenboekje in Den Durpsherd.

4.3 De organisatie is gerechtigd teams voor verdere deelname uit te sluiten indien zij hun vragenboekje niet tijdig ophalen of inleveren. Restitutie van het inschrijfgeld is dan vanwege de gemaakte kosten niet van toepassing.

4.4 Alle antwoorden op de vragen en opdrachten dienen in het vragenboekje eenduidig, op de juiste plaats, zonder correcties en/of krassen en duidelijk leesbaar te worden ingevuld.

4.5 Het vragenboekje mag uit elkaar gehaald worden, maar moet op goede paginavolgorde en volledig worden ingeleverd. Alleen één origineel exemplaar van het vragenboekje mag worden ingeleverd.

4.6 Indien er sprake is van een buitenopdracht: diegenen die de buitenopdracht gaan uitvoeren, minimaal 2 teamleden, mogen niet onder invloed zijn van alcohol of drugs en dienen buurtbewoners met rust te laten. Veiligheid voorop! Neem een zaklamp mee en doe reflecterende kleding aan als het donker of schemerig is.

5. Puntentoekenning, uitslag en prijzen

5.1 De antwoorden op de vragen zullen binnen 24 uur na de kwisavond op de website worden gepubliceerd. De uitslag van De Balkumse Kwis is bindend en staat niet ter discussie.

5.2 De gegeven antwoorden worden door de organisatie in de dagen na de kwisavond op hun juistheid beoordeeld. Niet eenduidige antwoorden of een niet of slecht leesbaar antwoord betekent dat er voor die vraag geen punten worden toegekend.

5.2 Alle deelnemende teams worden in de kwisuitslag gerangschikt van hoog naar laag volgens het totale aantal behaalde punten. Teams die hun vragenboekje niet tijdig hebben ingeleverd worden niet in de kwisuitslag opgenomen.

5.3 De bekendmaking van de uitslag en de symbolische uitreiking van de goede doelen prijzen zullen plaatsvinden tijdens de feestelijke afsluiting van De Balkumse Kwis, die één of meer weken na de kwisavond plaatsvindt in Den Durpsherd.

6. Tenslotte

6.1 Zowel de organisatie als Stichting Den Durpsherd kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deelname aan De Balkumse Kwis. Deelnemen aan De Balkumse Kwis is geheel op eigen risico.

6.2 Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet is de organisatie gerechtigd een bindende beslissing te nemen.