Vragenboekje 2015

Het vragenboekje is hier te downloaden.

Als vragenteam zijn wij veelal afhankelijk van de door ons geraadpleegde bronnen/derden. Mocht de door hun geleverde informatie niet juist of onvolledig blijken te zijn, dan passen wij dit natuurlijk aan.